آرشیو ماهانه نوامبر 2023

آموزش تفکیک کتاب های سطح بندی شده و ادبی

آموزش تفکیک کتاب های سطح بندی شده و ادبی، یکی از موضوعات مهم در حوزه آموزش و پرورش است که به عنوان یکی از جدیدترین روش های آموزشی در سطح جهان مورد توجه و استفاده قرار می گیرد. این روش، با هدف بهبود آموزش و یادگیری دانش آموزان و بهبود عملکرد آموزشی، با توجه به نیاز های سالمندان و پیش دبستانی ها، ابتدائی و متوسطه توسط متخصصان آموزشی تدوین شده است.

سطح بندی شده یکی از موارد مهم در آموزش است و در این روش نیز کاربرد دارد...

ادامه مطلب