WellsFest 63 هزار دلار برای Good Samaritan Center جمع آوری می کند

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – برگزارکنندگان WellFest و کلیسای ولز متحد متدیست چکی به ارزش 63000 دلار به مرکز سامری خوب، یک سازمان غیرانتفاعی محلی که به خانواده های در بحران کمک می کند، اهدا کردند.

رهبران مرکز سامری خوب گفتند که این بودجه برای گسترش مرکز جدید مرکز برای گرسنگان استفاده خواهد شد که غذای سالم را از طریق انبارهای غذا و آشپزخونه ها در 16 شهرستان می سی سی پی در جنوب مرکزی بین خانواده های در حال مبارزه توزیع می کند.

برای 38 سال، WellsFest و داوطلبان جامعه موسیقی خوب و سرگرمی را برای خانواده ها فراهم کرده اند، در حالی که بیش از 1.5 میلیون دلار برای سازمان های غیرانتفاعی محلی جمع آوری کرده اند.

[ad_2]

Leave a reply