US 80 برای تعمیر راه آهن در Rankin County بسته می شود

[ad_1]

شهرستان رنکین، خانم. (WJTV) – بخشی از US 80 در شهرستان رانکین به طور موقت در روز سه شنبه، 5 ژوئیه برای تعمیر راه آهن بسته می شود.

مقامات اداره حمل و نقل می سی سی پی (MDOT) گفتند که بسته شدن هر دو جهت بزرگراه زیر پل راه آهن از جاده گاید تا رین تری درایو را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تعطیلی از ساعت 7 صبح روز سه شنبه 14 تیرماه آغاز و تا جمعه 15 تیرماه ادامه خواهد داشت.

مقامات گفتند که راه آهن جنوبی کانزاس سیتی پل راه آهنی را که از روی بزرگراه عبور می کند، تعمیر خواهد کرد.

از رانندگان درخواست می شود در زمان نزدیک به بسته سرعت خود را کم کرده و به تابلوها توجه کنند.

[ad_2]

Leave a reply