US 51 در شهرستان لینکلن برای کار پل بسته می شود

[ad_1]

شهرستان لینکلن، خانم. (WJTV) – رهبران وزارت حمل و نقل می سی سی پی (MDOT) اعلام کردند که ایالات متحده 51 در شهرستان لینکلن از دوشنبه 16 مه تعطیل خواهد بود.

هر دو مسیر US 51 بین مسیر Stoney Brook و Argyle Trail از 16 تا 30 مه برای کار پل بسته خواهند بود.

علائم انحرافی برای هدایت ترافیک در محل نصب خواهد شد. به رانندگان توصیه می شود از مسیر دیگری استفاده کنند.

مقامات MDOT همچنین رانندگان را تشویق کردند که مراقب کارگران کنار جاده باشند.

[ad_2]