UMMC به بازیکنان بازنشسته NFL ارزیابی رایگان می دهد

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – مرکز پزشکی دانشگاه می سی سی پی (UMMC) با بنیاد Living Heart و انجمن بازیکنان NFL برای ارائه ارزیابی رایگان قلب برای بازیکنان بازنشسته همکاری کرد.

معاینات EKG و بسیاری دیگر از غربالگری های قلب در طول روز انجام شد. حتی اگر بازیکنان NFL در طول دوران حرفه ای خود مراقبت های استثنایی دریافت می کنند، بازنشستگی داستان دیگری است.

“ما این کار را برای بازیکنان در سراسر کشور انجام می دهیم تا مطمئن شویم که آنها فرصتی دارند تا وارد شوند و منابع و خدماتی را که ما در دسترس داریم متوجه شوند. برخی از آنها به طور منظم وضعیت فیزیکی ندارند و ما می خواهیم مطمئن شویم تایرون آلن از بنیاد ورزشکاران حرفه ای گفت که این بخشی از این فرآیند است.

غربالگری برای آسیب های مغزی و مفصلی نیز انجام شد.

[ad_2]

Leave a reply