T’Kia Bevily در قتل بزرگ بی گناه شناخته شد

[ad_1]

مونرو کانتی، خانم. (WJTV) – T’Kia Bevily در قتل بزرگ در روز جمعه، 13 مه بی گناه شناخته شد.

بیولی متهم به قتل دخترخوانده‌اش در اکتبر 2017 شد. بازرسان گفتند که علت مرگ جورایا اسمیت 14 ماهه ضربه‌های شدید به سر بود.

در فوریه 2021، چند روز پس از اینکه هیئت منصفه او را به قتل عمد به دلیل مرگ اسمیت محکوم کرد، بیویلی به ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد. با این حال، او در سپتامبر 2021 محاکمه جدیدی دریافت کرد زیرا یکی از اعضای هیئت منصفه فاش نکرد که او با مادر کودک مرتبط است.

وکیل دنیس سویت گفت که او در جریان محاکمه مجدد در دادگاه منطقه مونرو بی گناه شناخته شد.

[ad_2]