MSDH کنفرانس خبری در مورد برنامه ماری جوانا پزشکی برگزار می کند

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – وزارت بهداشت ایالت می سی سی پی (MSDH) روز پنجشنبه یک کنفرانس خبری برای بحث در مورد برنامه شاهدانه پزشکی می سی سی پی (MMCP) برگزار خواهد کرد.

افسر بهداشت دولتی دکتر. دن ادنی به همراه کریس جونز، مدیر MMCP و جیم کریگ، معاون ارشد و مدیر حفاظت از سلامت MSDH در کنفرانس خبری شرکت خواهند کرد.

کنفرانس خبری از ساعت 14 آغاز می شود

[ad_2]

Leave a reply