JSU بیش از 159 هزار دلار برای پروژه مهندسی اعطا کرد

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV)- نماینده ایالات متحده Bennie G. Thompson (D-MS) اعلام کرد که بنیاد ملی علوم 159,865 دلار به دانشگاه ایالتی جکسون (JSU) اعطا کرده است.

این جایزه برای پروژه “تحقیقات مشترک BPE Track 3: مشاوره اقلیت برای پیشرفت و مشارکت در مرکز مهندسی” اعطا شد.

هدف این پروژه تأثیر مثبت بر میزان تکمیل دانشجویانی است که مدرک مهندسی را دنبال می کنند و آمادگی شغلی دانشجویان مهندسی در مؤسسات خدمات اقلیت شرکت کننده را بهبود می بخشد، که انتظار می رود تنوع نیروی کار مهندسی کشور را افزایش دهد.

[ad_2]

Leave a reply