JPD مظنون را پس از سرقت و تصادف با یکی از وسایل نقلیه آنها دستگیر می کند

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – اداره پلیس جکسون (JPD) پس از اینکه یک مظنون یکی از وسایل نقلیه آنها را دزدید و با آن تصادف کرد، در حال تحقیق است.

این اتفاق پنجشنبه 10 نوامبر 2022 در خیابان وودرو ویلسون در نزدیکی خیابان بیلی رخ داد.

ماموران پس از تصادف متهم را تعقیب و در صحنه دستگیر کردند. هیچ آسیبی گزارش نشده است. پلیس کاپیتول نیز در محل حضور داشت.

پلیس جکسون هیچ اطلاعاتی در مورد تعقیب و گریز یا نحوه سرقت خودرو توسط مظنون ارائه نکرد.

[ad_2]

Leave a reply