JPD: مردی هنگام تلاش برای خرید سیگار در خیابان کانر به پشت شلیک کرد

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – پلیس جکسون پس از اصابت گلوله به پشت مردی در حال تحقیق است.

تیراندازی روز دوشنبه 18 جولای در خیابان کانر رخ داد.

دریک هرن، معاون رئیس پلیس گفت که قربانی پس از تلاش برای خرید سیگار مورد اصابت گلوله قرار گرفت. پلیس معتقد است مظنون از آشنایان مقتول بوده است.

تا عصر دوشنبه، قربانی در وضعیت وخیم در یک بیمارستان محلی قرار گرفت.

[ad_2]

Leave a reply