Boombox Battle of the Bands در استادیوم اسمیت ویلز

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – جوک باکس انسانی دانشگاه ایالتی جکسون از دانشگاه جنوبی و جنوبی در نبرد باندهای بوم باکس در روز جمعه، 28 اکتبر، به مصاف هم رفتند.

صدها هوادار از هر دو دانشگاه برای حمایت از این شهر آمدند. هر دو طرف می گویند که گروه آنها در نوع خود بی نظیر است.

دریک هیز، یکی از طرفداران دانشگاه جنوبی، گفت: «هر مدیر گروه، دستیار گروه، ابتدا باید در گروه ما بخزد. بنابراین، این ما را از همه متمایز می کند. هیز ادامه داد: ما کسی از بیرون نداریم.

کریس بل، یکی از طرفداران ایالت جکسون، می گوید: “معلمینی که در آنجا می گیرند با هر مدرسه دیگری متفاوت هستند. آنها برای نشان دادن آمده اند.”

این رویداد در استادیوم اسمیت ویلز برگزار شد.

[ad_2]

Leave a reply