5 راه برای مدیریت دیدگاه های متضاد با هر دو / و رویکرد

[ad_1]

یکی از بزرگترین چالش‌های رهبران امروز، برخورد با دیدگاه‌های متضاد است. این آسان است که فکر کنید فقط یک دیدگاه می تواند درست باشد، که نیاز به یک یا / یا انتخاب دارد. در دنیای تجارت پیچیده امروزی، می تواند دوگانگی کاذب ایجاد کند. خبر خوب این است که رهبران می توانند بر ظرفیت انسانی قابل توجه در حفظ همزمان دو حقیقت به ظاهر متضاد تسلط پیدا کنند و هر دو را / و انتخاب کنند.

به عنوان مثال، ممکن است به دو سال آخر کووید به عنوان عامل بیماری و مرگ، ایجاد خرابی در اقتصاد و وارونه کردن زندگی بسیاری نگاه کنید. همچنین ممکن است به کووید به عنوان زنگ بیداری جامعه نگاه کنید که به شدت به آن نیاز دارد و فرصتی بی‌سابقه برای تنظیم مجدد اولویت‌ها و ایجاد تغییرات بزرگ ایجاد می‌کند. این رویکردی گسترده و دلسوزانه است که حقیقت ارزشمندی را در هر دو دیدگاه می یابد.

  • آیا می توانید بدون عجله در قضاوت، دیدگاه های متضاد را در نظر بگیرید؟

  • آیا پیوند بین هر دو / و و رهبری دلسوز را می بینید؟

  • آیا مایلید به تیم خود کمک کنید تا زندگی با دیدگاه های به ظاهر متضاد را بیاموزد؟

دیدگاه‌های متضاد را با هر دو و رویکرد مدیریت کنید: 5 تکنیک آماره

1. صاحب واکنش های خود باشید. به واکنش‌های درونی‌تان نسبت به دیدگاه‌های متضاد توجه کنید، مثلاً بی‌حوصله شوید، دیگران را تعطیل کنید، یا هرگز تصمیم نگیرید. یک نفس بکشید، سپس با جایگزین ها آزمایش کنید.

2. از زبان فراگیر استفاده کنید. ابهام، نکات ظریف و پیچیدگی را با زبانی مانند «این پیچیده است»، «بیایید همه گزینه‌هایمان را بررسی کنیم» و «شاید این هم درست باشد» را در نظر بگیرید.

3. هر دو / و مهارت ها را ایجاد کنید. با تمرین گوش دادن فعال، طوفان فکری، ایده پردازی ساختاریافته و میانجیگری، افراد خود را توانمند کنید. در صورت نیاز پشتیبانی حرفه ای دریافت کنید.

4. هر دو / و موفقیت ها را صدا بزنید. سه مثال از زمانی که تیم شما در نتیجه هر دو / و دیدگاه نوآوری بهتری داشته است و زمانی که شما فرصت ها را از یک انتخاب زودرس از دست داده اید را فهرست کنید و به اشتراک بگذارید.

5. انتظارات و مرزها را روشن کنید. هنگامی که بررسی احتمالات انجام می شود و باید انتخاب شود، به مردم اطلاع دهید. بهترین از همه احتمالات بررسی شده را در تصمیمات نهایی ادغام کنید.

تصدیق حقیقت در دیدگاه‌های به ظاهر متضاد، شما را قادر می‌سازد تا بهتر با پیچیدگی‌ها کنار بیایید، مدارا کنید و وحدت ایجاد کنید. هر دو / و یک مهارت مدیریتی قدرتمند برای تمرین رهبران است که فرصت های بسیار بیشتری را باز می کند.

نظراتی که در اینجا توسط ستون نویسان Inc.com بیان می شود، نظرات خودشان است، نه نظرات Inc.com.

[ad_2]