4 نفر پس از تحویل کالای قاچاق به بازداشتگاه ریموند دستگیر شدند

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم. (WJTV) – تایری جونز، کلانتر شهرستان هیندز اعلام کرد که چهار نفر پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر تحویل کالای قاچاق به مرکز بازداشت ریموند توسط بازرسان، دستگیر شدند.

در طول تحقیقات، نمایندگان یک Dodge Journey سفید رنگ را در محوطه این مرکز مشاهده کردند. گفتند چهار نفر داخل خودرو بودند. جونز گفت که اشغالگران جارود ساتون 20 ساله بودند. دیون جانسون، 23 ساله; مونیکا هاتن، 20; و چیکیتا کاوت، 27 ساله.

به گفته جونز، مظنونان بسته هایی را روی حصار پرتاب می کردند. این بسته ها حاوی تنباکو، ماری جوانا، قرص، یخ، تلفن همراه، شربت، اشیاء بی رنگ و سایر اقلام بود. جونز گفت که در خودروی مظنونان یک تپانچه 9 میلی متری با یک خشاب 50 گلوله پیدا شد.

متهمان به معرفی کالای قاچاق به کانون اصلاح و تربیت، اجتماع و تبانی برای معرفی کالای قاچاق به کانون اصلاح و تربیت و نگهداری مواد تحت کنترل متهم شدند.

بازرسان همچنین جزئیات مربوط به این تحقیقات را شناسایی کردند و انتظار می رود اتهامات بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد.

[ad_2]