2 زن مونرو متهم به سرقت بیش از 60 مورد از والمارت. دستگیر شد

[ad_1]

همه افراد تا زمانی که جرمشان ثابت نشود بی گناه فرض می شوند

مونرو، لا. (KTVE/KARD) – در 18 دسامبر 2022، اداره پلیس مونرو به دلیل یک سرقت به مرکز والمارت در خیابان لوئیزویل اعزام شد. هنگامی که پلیس به فروشگاه رسید، به آنها اطلاع داده شد که K’Drecia Jackson 20 ساله و Shameka White 18 ساله ظاهراً با 61 کالای پرداخت نشده از فروشگاه خارج شده اند.

به گفته جکسون، او ظاهراً کیسه های پلاستیکی را از مرکز باغ گرفته و وسایل را جمع آوری کرده است. در جریان دستگیری، پلیس متوجه شد که جکسون ماری جوانا نیز در اختیار دارد.

وایت و جکسون به مرکز اصلاح و تربیت اواچیتا منتقل شدند. وایت به مقاومت در برابر افسر و سرقت متهم شد. جکسون به داشتن مواد خطرناک کنترل شده و سرقت متهم شد.

[ad_2]

Leave a reply