18 ساله متهم به قتل ریون کلمن، انکار پیوند

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – جوان 18 ساله ای که در ارتباط با مرگ ریون کلمن دستگیر شده بود، روز چهارشنبه 25 می در دادگاه حاضر شد.

لاتیمیوس واشنگتن از وثیقه رد شد.

او به قتل، دو فقره ضرب و جرح، تیراندازی به یک خانه اشغالی و تیراندازی از طریق ماشین متهم شده است.

پلیس گفت واشنگتن در 13 ژانویه 2022 کلمن 18 ساله را در خیابان الیس پلازا به ضرب گلوله کشت.

[ad_2]