یک نوجوان 18 ساله پس از تعقیب و گریز از مدیسون به جکسون در بازداشت

[ad_1]

مدیسون، خانم (WJTV) – پلیس مدیسون یک جوان 18 ساله را که پس از تعقیب و گریز تحت تعقیب بود، خود را به اداره تسلیم کرد، اعلام کرد.

پلیس گفت خاویر ویلیامز روز دوشنبه 6 ژوئن خود را تسلیم کرد. تعقیب و گریز در 4 ژوئن اتفاق افتاد. سه مرد و یک نوجوان پس از تعقیب و گریز دستگیر شدند.

ویلیامز به دریافت اموال مسروقه و جرم فرار از اجرای قانون متهم شده است.

[ad_2]

Leave a reply