یک نوجوان 13 ساله به عنوان بزرگسال در تیراندازی بروکهاون متهم شده است

[ad_1]

BROOKHAVEN، خانم (WJTV) – یک نوجوان 13 ساله به عنوان بزرگسال در ارتباط با تیراندازی اخیر در Brookhaven متهم شده است.

دیلی لیدر گزارش داد که تیراندازی در جاده دیکسی در روز شنبه 25 فوریه رخ داد.

رئیس پلیس کنت کالینز به روزنامه گفت که قربانی پنج گلوله خورده است. با این حال، قربانی حالش خوب است.

روز یکشنبه، اموریون پری 13 ساله در زندان شهرستان لینکلن زندانی شد و به عنوان یک بزرگسال متهم شد.

[ad_2]

Leave a reply