یک نفر پس از تهدید بمب گذاری در ویکزبورگ والمارت دستگیر شد

[ad_1]

ویکزبورگ، خانم. (WJTV) – یک نفر در ارتباط با تهدید بمب گذاری در ویکزبورگ والمارت دستگیر شد.

Vicksburg Daily News گزارش داد که کسب و کار صبح سه شنبه به دلیل تهدید تخلیه شد.

پلیس و آتش نشانان هر دو به Walmart پاسخ دادند. مقامات گفتند که یک نفر که هویت او مشخص نشده است، در بازداشت است.

Walmart دوباره به روی مشتریان باز شد.

[ad_2]

Leave a reply