یک نفر در آتش سوزی خانه ریچلند جان خود را از دست دادریچلند، خانم (WJTV) – یک نفر در آتش سوزی یک خانه در ریچلند در روز یکشنبه 16 اکتبر جان خود را از دست داد.

مقامات اداره پلیس ریچلند گفتند که آتش سوزی حدود ساعت 5:30 صبح در خیابان توماس گزارش شده است.

گفتند یک نفر در آتش سوزی جان باخته است.