یک نفر به دلیل تیراندازی به ژنرال شهرستان آتالا دستگیر شدشهرستان آتالا، خانم (WJTV) – نمایندگان شهرستان آتالا یک نفر را در ارتباط با تیراندازی در خارج از دلار جنرال در اتل دستگیر کردند.

بریزی نیوز گزارش داد که تیراندازی کمی بعد از ساعت 16:45 روز چهارشنبه 22 مارس رخ داده است.

بازرسان معتقدند مشاجره منجر به تیراندازی شده است. یک نفر با جراحات غیر قابل تهدید به بیمارستان منتقل شد.

مقتول و مظنون شناسایی نشده اند.