یک فراری از شهرستان هیندز روز پنجشنبه دستگیر شد

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم. (WJTV) – تایری جونز، کلانتر شهرستان هیندز گفت زندانی که از بازداشتگاه شهرستان هیندز فرار کرده بود، صبح پنجشنبه دستگیر شد.

به گفته جونز، پرستون هارت 29 ساله با کمک نیروهای عملیاتی فراری مارشال های ایالات متحده در مکانی نامعلوم توسط معاونان دستگیر شد.

جونز گفت که هارت روز سه شنبه 8 نوامبر در جریان جلسات دادگاه از دادگاه فرار کرد.

هارت به اتهامات زیر در بازداشت بود: یک فقره سرقت تجاری، دو فقره سرقت مسلحانه، یک مورد مقاومت در برابر دستگیری، و مجرم بودن با سلاح گرم.

او با اتهامات جنایت دیگری فرار می کند.

[ad_2]

Leave a reply