یک زن در رسوایی کمیسیون انتخابات شهرستان هیندز به گناه خود اعتراف کرد

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم. (WJTV) – سودی تیگ جونز، زنی که در ارتباط با رسوایی کمیسیون انتخابات شهرستان هیندز متهم شده بود، روز دوشنبه 29 اوت به پنج فقره تقلب و رشوه اعتراف کرد.

دادستان ها گفتند که او ابتدا به توطئه، رشوه و کلاهبرداری در ماه فوریه متهم شد. تونی جانسون، کمیسر انتخابات شهرستان هیندز به تقلب، اختلاس و دریافت رشوه متهم شد. سدریک کورنلیوس همچنین به توطئه، رشوه و کلاهبرداری متهم شد

جودی ای. اوونز دوم دادستان منطقه گفت تیگ جونز موافقت کرد که به عنوان بخشی از توافق نامه خود، علیه جانسون و کورنلیوس شهادت صادقانه ارائه کند. او همچنین موافقت کرد که 81216 دلار به عنوان غرامت به شهرستان هیندز بپردازد.

حکم او پس از پایان پرونده های جانسون و کورنلیوس تعیین می شود.

[ad_2]

Leave a reply