گزارش: بازیکنان JSU برای دفاع از مربی نخست صحبت می کنند

[ad_1]

دیون “کوچ پرایم” سندرز، سرمربی فوتبال ایالت جکسون، به خاطر انتخاب سرمربیگری در کلرادو با حمایت و انتقاد مواجه شده است.

Complex Sports گزارش می دهد که برخی از دانشجویان ورزشکار JSU در دفاع از مربی پرایم و تصمیم او صحبت می کنند.

[ad_2]

Leave a reply