گالری: خانه سیار شهرستان لینکلن در طی طوفان آسیب دیده است

[ad_1]

شهرستان لینکلن، خانم. (WJTV) – هنگامی که طوفان های شدید روز پنجشنبه در می سی سی پی حرکت کردند، یک خانه متحرک در شهرستان لینکلن ویران شد.

خانه در جاده ماوند قرار داشت. مقامات می گویند که در اثر آسیب رساندن به خانه به کسی آسیب نرسیده است.

آنها گفتند که سقف خانه دیگری در جاده کوهستان نیز منفجر شده است. یک خانه نقلیه دیگر در جاده باهالیه نیز آسیب دید.

روز پنجشنبه برای این منطقه هشدار گردباد صادر نشد.

[ad_2]

Leave a reply