کشف جسد در بلوار دانشگاه

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – پلیس جکسون در حال تحقیق پس از پیدا شدن جسدی در بلوار دانشگاه است. به گفته دریک هرن، معاون رئیس، اوایل صبح پنجشنبه.

در حال حاضر پلیس بخشی از بلوار دانشگاه را مسدود کرده است.

این یک داستان در حال توسعه است.

[ad_2]