کال گرین اولین رئیس پلیس زن ناچز می شود

[ad_1]

ناچز، خانم (WJTV) – برای اولین بار، یک زن عنوان رئیس پلیس ناچز را خواهد داشت.

روز سه شنبه، هیئت رئیسه ناچز به انتصاب رئیس موقت کال گرین به عنوان رئیس اداره پلیس ناچز رأی داد. گرین اولین زنی است که این مقام را برای شهر به دست آورده است.

گرین از دسامبر 2022 رئیس موقت بود.

[ad_2]

Leave a reply