چگونه کمپانی بازیگر لنا وایت تلاش می کند تا صنعت فیلم را متنوع تر و قابل دسترس تر کند
نویسنده، بازیگر و تهیه‌کننده برنده جایزه امی از پلتفرم خود برای ایجاد فرصت‌هایی برای گروه‌های کم‌نمایش استفاده می‌کند.