چگونه کارآفرین مارک لور به شرکت های ساختمانی برخورد می کند

[ad_1]


به مارک لور، کارآفرین کهنه کار و یکی از بنیانگذاران Jet.com بپیوندید تا در مورد آخرین سرمایه گذاری خود، آنچه در یک بنیانگذار به دنبال آن است، نحوه برخورد او با شرکت های ساختمانی و اینکه چرا کارآفرینان قدرت ساختن فردایی بهتر را دارند، صحبت کنید.

[ad_2]