چگونه این شهر مدرسه کسب و کار سیاه هاروارد یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر را در هارلم، نیویورک تأسیس کرد

[ad_1]


Henri Pierre-Jacques، سرمایه‌گذار، زمینه‌های جدید و تأثیر آن بر اکوسیستم تجاری گسترده‌تر را باز می‌کند.

[ad_2]