چندین نفر پس از تعقیب و گریز پلیس در جکسون دستگیر شدند

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – چند نفر پس از تعقیب و گریز پلیس در جکسون در روز دوشنبه 16 ژانویه دستگیر شدند.

بیلی مارتین از دپارتمان ایمنی عمومی می سی سی پی (DPS) گفت که پلیس کاپیتول زمانی که راننده وسیله نقلیه آنها را در تعقیب و گریز کوتاهی هدایت کرد، اقدام به توقف ترافیک کرد. تعقیب و گریز در نزدیکی جاده تری و جاده مک کلور به پایان رسید.

به گفته مارتین، راننده و سایر سرنشینان خودرو بدون حادثه دستگیر شدند. آنها به جرم فرار متهم خواهند شد. هزینه های اضافی در انتظار است.

این یک تحقیق باز و در حال انجام است.

[ad_2]

Leave a reply