چندین نفر پس از اینکه مدرسه ریچلند تهدید شدند مورد بازجویی قرار گرفتند

[ad_1]

ریچلند، خانم (WJTV) – چندین نفر در ارتباط با یک تماس تلفنی تهدیدآمیز با دبیرستان ریچلند (RHS) در روز پنجشنبه 2 مارس مورد بازجویی قرار گرفتند.

رهبران RHS گفتند که مدرسه صبح پنجشنبه تماس تهدیدآمیزی دریافت کرد. RHS و همسایه Richland Upper Elementary قرنطینه شدند.

رهبران ناحیه مدرسه، معاونان شهرستان رانکین و پلیس ریچلند به این تهدید پاسخ دادند.

مقامات اداره پلیس ریچلند گفتند که پس از بررسی وضعیت، هر دو مدرسه به حالت عادی بازگشتند.

آنها همچنین گفتند که چندین نفر در ارتباط با این تهدید برای بازجویی بازداشت شده اند.

[ad_2]

Leave a reply