چرا یک مربی برای کارآفرینان سیاهپوست جوان حیاتی است (و کجا باید یکی را پیدا کرد)

[ad_1]


Zawadi Bryant از Acute Care Pediatrics می‌گوید که کارآفرینی می‌تواند تنها باشد– اما لازم نیست.

[ad_2]