چرا یک مربی برای کارآفرینان سیاهپوست جوان حیاتی است (و کجا باید یکی را پیدا کرد)
Zawadi Bryant از Acute Care Pediatrics می‌گوید که کارآفرینی می‌تواند تنها باشد– اما لازم نیست.