پل کانتی پایک بر روی I-55 پس از برخورد بسته می شود

[ad_1]

شهرستان پایک، خانم. (WJTV) – یک پل در شهرستان پایک پس از برخورد با آن در روز یکشنبه 23 اکتبر بسته شد.

مقامات اداره حمل و نقل می سی سی پی (MDOT) گفتند که پل خیابان دلاور بر روی بین ایالتی 55 مورد اصابت قرار گرفته و خسارت قابل توجهی به بار آورده است.

آنها گفتند که پل به روی همه ترددها بسته خواهد شد تا زمانی که خسارت ارزیابی و ترمیم شود. هیچ خروجی بسته نخواهد شد، فقط پل خواهد بود.

[ad_2]

Leave a reply