پل تری رود در جکسون به مدت 9 ماه بسته می شود

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – رهبران شهر جکسون اعلام کردند که از روز دوشنبه 6 ژوئن خدمه پل در جاده تری را جایگزین خواهند کرد.

ساخت و ساز در پل تری رود در جنوب خیابان ساوانا انجام خواهد شد. پل به مدت 9 ماه به روی همه ترافیک بسته خواهد شد و پل تخریب و بازسازی می شود.

به رانندگان توصیه می شود در زمان بسته شدن از جاده بین ایالتی 55 به عنوان مسیر انحرافی استفاده کنند.

رهبران گفتند که این پروژه از طریق کمک هزینه بلوک حمل و نقل سطحی فدرال با یک مسابقه محلی ارائه شده توسط مالیات فروش شهرداری تامین می شود.

[ad_2]

Leave a reply