پس از 10 سال کارآفرینی، اینجاست که چرا گوگل همچنان بهترین ابزار یادگیری من است
جنیفر مارتین، یکی از بنیانگذاران Pipsnacks می‌گوید که حتی باتجربه‌ترین بنیانگذاران نیز در حال یادگیری هستند.