پس از طوفان هیچ آسیبی در شهرستان مونرو وارد نشد

[ad_1]

مونرو کانتی، خانم. (WJTV) – طوفان صبح پنجشنبه شهرستان مونرو را درنوردید و خسارات قابل توجهی در بخش‌هایی از این شهرستان ایجاد کرد.

رهبران آژانس مدیریت اضطراری می سی سی پی (MEMA) توییت کرد ویدئویی از خسارت پس از وقوع گردباد احتمالی. این ویدئو آوارهای پراکنده در منطقه و آسیب به یک خانه را نشان می دهد.

مقامات EMA شهرستان مونرو گفتند که طوفان حدود ساعت 6:00 صبح رخ داده است. خسارت در گوشه بزرگراه 25 و بزرگراه 35 جایگزین در پریری گزارش شده است.

هیچ آسیبی به مقامات گزارش نشده است.[ad_2]

Leave a reply