پسرخوانده نوجوان متهم به قتل استاد ایالت دلتا

[ad_1]

شهرستان بولیوار، خانم. (WJTV) – یک نوجوان متهم به قتل نامادری خود، استاد موسیقی دانشگاه ایالتی دلتا، در روز سه شنبه، 14 ژوئن، است.

مقامات شهرستان بولیوار گفتند که پلیس بویل برای یک قتل احتمالی در خانه ای در حوالی ساعت 5:15 بعد از ظهر درخواست کمک کرده است. اداره تحقیقات می سی سی پی (MBI) به پردازش صحنه کمک کرد.

کارن فوشیم (با اجازه: دانشگاه ایالتی دلتا)

نمایندگان گفتند که پسرخوانده فورشیم، آلسنی کامارا، 14 ساله، به قتل در روز پنجشنبه 16 ژوئن متهم شد. وی در کانون اصلاح و تربیت منطقه ای بولیوار نگهداری می شود.

[ad_2]

Leave a reply