پدربزرگ شهرستان پایک پس از مرگ نوزاد دستگیر شد

[ad_1]

PAKE COUNTY، خانم. (WJTV) – نمایندگان شهرستان پایک یک پدربزرگ را در ارتباط با مرگ یک کودک دو ماهه دستگیر کردند.

نمایندگان اعلام کردند که کنت ری گریسون، 55 ساله، از سامیت را دستگیر کردند. او به جرم غفلت از کودک متهم شد و وثیقه 250000 دلار تعیین شد. به گریسون دستور داده شد که یک مانیتور مچ پا بپوشد.

بازرسان گفتند که پس از دریافت گزارشی مبنی بر عدم پاسخگویی نوزاد در روز جمعه، ۲۴ مارس، به بلوک ۱۰۰ مورگانز لین پاسخ دادند. مرگ نوزاد در مرکز پزشکی منطقه جنوب غربی اعلام شد.

والدین نوزاد، شلبی گرنجر و کامرون سیلو، دستگیر و به قتل عمد، سهل انگاری مقصر و تحقیر دادگاه متهم شدند. اوراق قرضه آنها هر کدام 250000 دلار تعیین شد.

[ad_2]

Leave a reply