ویدئو: خسارت گردباد به دبیرستان آموری

[ad_1]

آموری، خانم. (WJTV) – بر اثر وقوع گردباد در می سی سی پی در روز جمعه، 24 مارس، حداقل 25 نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند.

یکی از شهرهایی که تحت تاثیر طوفان قرار گرفت، آموری، می سی سی پی بود.

ویدئوی نظارتی از دبیرستان آموری لحظه عبور گردباد از منطقه را نشان می دهد. یکی از ویدئوها ورودی مدرسه را نشان می دهد که آسیب دیده است.

با احترام: سام استریکلند
با احترام: سام استریکلند

مدیران مدارس در یک پست فیسبوکی از دانش آموزان و والدین خواستند به دلیل احتمال نشت گازهای متعدد از این منطقه دوری کنند. آنها گفتند خدمه برای رفع مشکل پاسخ دادند.

گردباد به فضای داخلی دبیرستان آموری آسیب وارد کرد (با احترام: سام استریکلند)

فرماندار تیت ریوز در تمام شهرستان های متاثر از طوفان های قدرتمند وضعیت فوق العاده اعلام کرده است.

[ad_2]

Leave a reply