ویال های شیمیایی باعث تخلیه در مرکز شهر ناچز می شود

[ad_1]

ناچز، خانم (WJTV) – ویال های شیمیایی کشف شده در بنیاد تاریخی ناچز منجر به تخلیه و بسته شدن خیابان ها در مرکز شهر ناچز شد.

دموکرات Natchez گزارش داد که شخصی “مدتی پیش” اقلامی را به این بنیاد اهدا کرده است. کارکنان در حال موجودی اقلام بودند که ویال هایی از نوعی مواد شیمیایی پیدا شد. هنگامی که آنها اطلاعات روی ویال ها را جستجو کردند، متوجه شدند که این ماده شیمیایی زمانی در جنگ های شیمیایی استفاده می شده است.

پلیس ناچز بلوک 100 خیابان تجارت بین ایالت و خیابان اصلی و خیابان اصلی از اتحادیه جنوبی تا خیابان تجارت را بست.

به گزارش این روزنامه، پلیس با وزارت امنیت داخلی تماس گرفت که کارکنان آزمایشگاه را برای آزمایش مواد شیمیایی اعزام می کند.

[ad_2]

Leave a reply