وضعیت زنی پس از آتش سوزی در خانه ریدلند وخیم استریگلند، خانم (WJTV) – یک زن پس از آتش سوزی در خانه در Ridgeland در وضعیت بحرانی قرار دارد.

آتش نشانان روز پنجشنبه 26 ژانویه به خانه ای در Peach Orchard Drive پاسخ دادند. هنگامی که آنها رسیدند، گزارش دادند که دود شدید و آتش از پنجره اتاق خواب می آید.

به گفته سازمان آتش نشانی ریجلند، خدمه یک زن و دو سگ را در داخل خانه پیدا کردند.

این زن در شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شد. سگ ها بر اثر جراحات وارده جان باختند.