واژگونی 18 چرخ در رمپ I-20 W. به I-55 N.

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – یک دستگاه 18 چرخ در روز سه شنبه 24 مه در Stack واژگون شد.

به گفته اداره حمل و نقل می سی سی پی (MDOT)، این حادثه در رمپ بین ایالتی 20 غربی به بین ایالتی 55 شمالی رخ داده است.

خدمه برای پاسخگویی به صحنه، لاین سمت چپ I-20 را مسدود کردند. هیچ آسیبی گزارش نشده است.

دلیل سقوط در دست بررسی است.

[ad_2]