والدین برای کودکان بدون همراه در مرکز خرید جریمه می شوند

[ad_1]

ویکزبورگ، خانم (WJTV) – پلیس ویکسبورگ گفت که والدین ممکن است برای کودکان بدون همراه در مرکز خرید ویکسبورگ جریمه شوند.

رئیس پلیس پنی جونز گفت که اداره پلیس کد 97-5-39 می سی سی پی را در تلاش برای ایمن نگه داشتن جامعه برای کودکان اعمال خواهد کرد.

جونز گفت هیچ کودک زیر 18 سال اجازه ورود به این مرکز خرید را نخواهد داشت مگر اینکه با والدین یا قیم همراهی شود. ممکن است یک کودک بدون همراه به اداره پلیس برده شود و به والدین یا قیم آنها اطلاع داده شود.

به گفته جونز، والدین ممکن است با جریمه 672.25 دلاری به ازای هر کودک به دلیل عدم رعایت این موارد روبرو شوند.

[ad_2]

Leave a reply