هیچ وقت از زمین بلند نشد کارتون

[ad_1]

ریک مک کی CagleCartoons.com

ریک مک کی CagleCartoons.com

گای پارسونز PoliticalCartoons.com

گای پارسونز PoliticalCartoons.com

Dave Whamond PoliticalCartoons.com

Dave Whamond PoliticalCartoons.com

کوین سیرز، ناظر شارلوت

کوین سیرز، ناظر شارلوت

نه برای برچسب های سپر، جمهوری خواهان، GOP، RNC، میکی ماوس، حق رای، تاریخ ملی، ...

برای برچسب های ضربه گیر، جمهوری خواهان، جمهوری خواهان، RNC، میکی موس، حقوق رای، تاریخ ملی، علوم، ریاضی، حقیقت، عدالت، صداقت، آموزش عمومی، قانون، معلمان، انصاف، انتخاب، حزب دموکرات، دموکرات ها، DNC، میانه -انتخابات دوره ای

نگاهی به چند کاریکاتور سرمقاله از سراسر ایالات متحده و جهان بیندازید.

[ad_2]