هیئت مدیره به ایجاد منطقه باغ ویکسبورگ رای داد

[ad_1]

ویکزبورگ، خانم (WJTV) – هیئت شهردار و بزرگان ویکسبورگ حکمی را برای ایجاد منطقه باغ ویکسبورگ تصویب کردند.

Vicksburg Post گزارش کرد که این منطقه از جنوب به خیابان اسپید، از شرق به خیابان واشنگتن، از غرب به خیابان پرل و از شمال توسط خطوط راه آهن KCS، از جمله بلوک های 2100-2400 خیابان اوک، محدود می شود.

این فرمان بیان می‌کند که این منطقه از نظر تاریخی دارای اهمیت است زیرا شش اقامتگاه در فهرست ثبت ملی اماکن تاریخی در آن قرار دارد. هدف این محله حفظ و حراست از منطقه تاریخی است.

به نوشته این روزنامه، یک کمیسیون هفت نفره به شورای شهردار و اعضای شورا در مورد ایده هایی که باعث توسعه در این منطقه می شود، مشاوره خواهد داد.

شهردار جورج فلگز جونیور گفت: «هر محله ای باید افتخار کند و روی جامعه خودش سرمایه گذاری کند. به این ترتیب می‌توانیم شهرمان را زیبا کنیم و کارهایی انجام دهیم.»

[ad_2]

Leave a reply