همسایه ها در جشنواره فرهنگی هنری خیابان لینچ شرکت می کنند

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – ده ها نفر برای جشنواره سالانه هنرهای فرهنگی خیابان لینچ که امروز در نزدیکی محوطه دانشگاه ایالتی جکسون آغاز شد، شرکت کردند.

این جشنواره میراث فرهنگی خیابان لینچ را برجسته می کند. غذا، موسیقی و صنایع دستی محلی تنها مواردی هستند که هیجان را به این رویداد آورده اند.

برگزارکنندگان به اشتراک گذاشتند که این رویداد سنتی است که جکسون را به شیوه ای مثبت ترسیم می کند.

“من فکر می کنم واقعاً مهم است زیرا در فضای خشونت و با همه گیری همه گیر، ما بیرون رفته ایم و همه چیز در حال باز شدن است. من فکر می کنم که شاید داشتن فعالیت های خانوادگی باعث کاهش خشونت شود. مثبت بودن همیشه خوب است. دانیال پاول با Face2truthsound گفت.

[ad_2]

Leave a reply