همسایه های جکسون از انباشته شدن زباله در شهر خسته شده اند

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – مردم از شرایط فعلی که چگونه شهر جکسون جمع آوری زباله ندارد، منزجر هستند.

مگس ها دور زباله های جمع آوری نشده در کتابخانه چارلز تیسدیل در شمال جکسون چرخیدند. کوه رو به رشد زباله، درست روبه‌روی مدرسه آمادگی اسمیلو، همراه با محله‌ها و ساختمان‌های مسکونی اطراف آن قرار دارد.

اعضای جامعه گفتند که این منزجر کننده است و شرم آور است که رهبران شهر نمی توانند به توافق برسند.

گرگ گریفین که در این منطقه زندگی می کند، گفت: “این برای سایر افراد در این جامعه عادلانه نیست. و آنچه که برای ما به طور کلی اتفاق می افتد برای جامعه منصفانه نیست.”

ساکنان می گویند اوایل این هفته سطل های بزرگی برای ریختن زباله های مردم وجود داشت، اما پس از اینکه خدمه برای تمیز کردن و جمع آوری زباله ها آمدند، سطل تعویض نشد.

[ad_2]

Leave a reply