هشدار نقره ای برای مرد ناپدید شده کلارک کانتی صادر شد

[ad_1]

کانتی کلارک، خانم. (WJTV)- اداره تحقیقات می سی سی پی (MBI) برای رابرت ال گری 88 ساله از شوبوتا هشدار نقره ای صادر کرده است.

خاکستری 5/5 است، با موهای خاکستری و چشم‌های قهوه‌ای. آخرین بار سه‌شنبه، 1 نوامبر حدود ساعت 21:30 در بلوک 700 خیابان Eucutta در حال قدم زدن در مسیر نامعلومی دیده شد. او یک تاپ شرابی با خاکستری روی آن پوشیده بود. و شلوار خاکستری

اعضای خانواده می گویند گری از یک بیماری پزشکی رنج می برد که ممکن است قضاوت او را مختل کند.

اگر کسی اطلاعاتی در مورد محل اختفای خود دارد، با بخش کلانتر شهرستان کلارک به شماره (601) 776-1385 تماس بگیرید.

[ad_2]

Leave a reply