نمایندگان در مورد تیراندازی های متعدد شهرستان هلمز تحقیق می کنند

[ad_1]

هولمز کانتی، خانم. (WJTV) – نمایندگان شهرستان هلمز در حال تحقیق در مورد تیراندازی های متعدد از جمله مرگ یک نوجوان در تیراندازی هستند.

کلانتر ویلی مارچ گفت که این نوجوان در روز دوشنبه 10 اکتبر در خانه خود در دورانت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. به گفته کلانتر، مظنون یا مظنونان از بیرون به خانه شلیک کردند و نوجوان را مورد اصابت قرار دادند.

روز جمعه، مردی در حالی که بیرون خانه اش در تچولا ایستاده بود به سرش شلیک شد. مارس گفت دو یا سه نفر در نزدیکی راه می رفتند و تیراندازی می کردند. قربانی برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

مارس گفت که یک مرد 20 ساله دو هفته پیش در گودمن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. وی هیچ اطلاعاتی در مورد این پرونده منتشر نکرد.

[ad_2]

Leave a reply