نمایندگان به دنبال زن گمشده ناچز هستند

[ad_1]

شهرستان آدامز، خانم. (WJTV) – نمایندگان کانتی آدامز از مردم برای یافتن زن ناچیز 20 ساله ناپدید شده درخواست کمک می کنند.

آنها گفتند آکایلا آسیا میلر آخرین بار با یک لباس بلند با روبان آبی و منگوله در پایین دیده شد. آنها معتقدند موها و بازوهای او به دلایل مذهبی بسته شده است.

نمایندگان معتقدند که او ممکن است به آگوستا، جورجیا سفر کند. آنها گفتند که او ممکن است از ناتوانی رنج ببرد که قضاوت او را مختل کند.

آکایلا آسیا میلر (با احترام: کلانتر شهرستان آدامز)

هر کسی که اطلاعاتی در مورد مکان میلر دارد می تواند با کلانتر شهرستان آدامز به شماره (601) -442-2752 تماس بگیرد.

[ad_2]

Leave a reply